Quai xách vali lock & lock có thay được không?

Thương hiệu vali lock&lock rất được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam sử dụng. ...